Elbing 1945. Pierwyj Gorod. Tom 2

4.2 звезд, основано на 32 отзывах

RUR 412.09
В наличии

W II tomie powieści o zagładzie Elbląga poznajemy finał tragicznych walk jakie miały miejsce w Prusach Wschodnich na początku 1945 roku

Jedna z nielicznych, znakomitych powie ci, jakie polski autor napisa o dziejach Prus Wschodnich

Na wie o radzieckiej ofensywie mieszka cy wpadaj w panik

Polecam! dr hab

Pozostaje im tylko ucieczka albo walka na mier i ycie

To nie fikcja, to drobiazgowy i przejmuj cy opis umierania ludzi i miasta w 1945 roku

Tomasz St a a mieszkaniec, mi o nik i znawca historii Elbl ga

W adze hitlerowskie nie zezwalaj na ewakuacj ludno ci cywilnej z miasta

Zbigniew Wawer, historyk, publicysta, autor program w telewizyjnych, znawca historii XX wieku

ledz c dalsze losy bohater w, stajemy si wiadkami krwawego spektaklu, kt rego fina em b dzie zag ada miasta